Przejdź do strony kontakt
Przejdź do menu
Cookies - zasady używania

Ta strona używa plików Cookies. Mają Państwo możliwość wyboru czy odwiedziny na stronie są uwzględniane w danych statystycznych czy nie. Niniejsza strona zbiera dane statystyczne analityczne i marketingowe.

Zmień ustawienia plików cookies  aby dostosować zgody lub kliknij w przycisk "Akceptuj wszsytkie" aby zaakceptować wszsytkie zgody.

Adam Komar, Prezes i założyciel Fundacji „Potrafię Pomóc”, laureatem „Lodołamacza” w kategorii „Lodołamacz Specjalny”!

Data publikacji wpisu: 6 października 2022
Na zdjęciu widać na bliskim planie statuetkę Lodołamacza (tworzy ją napis: Lodołamacz i osoba, która kruszy lód). W tle fragment dyplomu, ręka osoby w garniturze, która trzyma statuetkę.

Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, „Lodołamacze” - prestiżowe statuetki dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie - przyznaje już  od 17 lat.

Kampania na rzecz zatrudniania osób z niepełnosprawnościami „Lodołamacze” propaguje ideę likwidacji barier. Kapituła nagrody tytuł „Lodołamacza Specjalnego” przyznaje za wybitne dokonania na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Adam Komar nagrodę odebrał w czasie tegorocznej, uroczystej Gali „Lodołamacze” na Uniwersytecie Opolskim  - podczas regionalnego finału nagrody dla województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego i wielkopolskiego.

Zobacz wypowiedź prezesa Fundacji „Potrafię Pomóc” tuż po zakończeniu gali

Zobacz rozmowę w faktach o poranku Tvp3 Wrocław (początek około 18’20”)

www.wroclaw.tvp.pl/62973021/26092022

O Prezesie Fundacji Potrafię Pomóc”

Adam Komar jest prezesem i założycielem Fundacji „Potrafię Pomóc”, która działa od 2008 roku. Impulsem do założenia organizacji wspierającej dzieci i rodziny, w których pojawiła się niepełnosprawność i choroby rzadkie, były narodziny jego syna. Mateusz urodził się z otwartą przepukliną oponowo-mózgową w części potylicznej. Dziś, jako nastolatek, nie chodzi i nie mówi.

W 2007 roku, czyli rok przed oficjalnym zarejestrowaniem Fundacji, we Wrocławiu spotkało się dziesięć rodzin, które połączył wspólny cel – walka o zdrowie własnych dzieci: poszukiwanie właściwej diagnozy, leczenia, terapii i wsparcia. Wśród nich był Adam Komar. Rodzice wspólnie podjęli decyzję, by pomagać sobie nawzajem i kolejnym rodzinom. Dziś Fundacja „Potrafię Pomóc” ma prawie sześciuset podopiecznych. Wspiera całe rodziny - dzieci, młodzież, osoby dorosłe z niepełnosprawnościami, chorobami rzadkimi i ultrarzadkimi oraz ich najbliższych.

W 2013 i w 2014 roku z inicjatywy Fundacji we Wrocławiu powstały: Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla Wyjątkowych Dzieci i Terapeutyczny Punkt Przedszkolny dla Wyjątkowych Dzieci. To placówki, które oferują edukację, rehabilitację i opiekę dzieciom oraz młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi czy z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. Takich miejsc w Polsce brakuje. Z inicjatywy Fundacji we Wrocławiu działają także m.in.: unikatowe w skali kraju Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne Chorób Rzadkich im. Bartłomieja Skrzyńskiego, w którym przyjmuje około 80 specjalistów – lekarzy, terapeutów i psychologów. W 2021 roku, czyli w pierwszym roku działalności, specjaliści Centrum wsparli około 10 tysięcy pacjentów z całej Polski i z zagranicy. Fundacja uruchomiła też Mieszkanie Opieki Wytchnieniowej, Instytut Dostępności oraz pierwszą w Polsce Wrocławską Szkołę Rodzenia dla Osób z Niepełnosprawnością.

Równocześnie Fundacja „Potrafię Pomóc” działa na rzecz zwiększenia świadomości na temat chorób rzadkich i niepełnosprawności, tworzy przestrzeń do dzielenia się najnowszą wiedzą dotyczącą leczenia i terapii oraz dba o dostępność.


Prezes Fundacji, Adam Komar, działa społecznie także m.in. w Powiatowej Społecznej Radzie Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Wrocławia czy we Wrocławskiej Radzie ds. Równego Traktowania.
Fundacja „Potrafię Pomóc” w 2018 roku otrzymała trzy statuetki „Lodołamaczy”. Na etapie regionalnym: w kategorii „Instytucja” oraz nagrodę „Super Lodołamacza”. W ogólnopolskim finale: drugie miejsce w kategorii „Instytucja” za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie osób z niepełnoprawnościami w różnych dziedzinach życia.


Adam Komar, prezes Fundacji „Potrafię Pomóc”, otrzymał także między innymi Nagrodę Rzecznika Praw Obywatelskich im. Macieja Lisa (2019 rok), został laureatem projektu „30 Kreatywnych Wrocławia” w dziedzinie „Społeczeństwo” (2020 rok), za działalność charytatywną i społeczną na rzecz osób z niepełnosprawnościami został również uhonorowany Medalem św. Jadwigi Śląskiej (2022 rok) oraz Nagrodą Wrocławia 2022.