V Konferencja naukowa

Dzieci z chorobami rzadkimi - leczenie, rehabilitacja, edukacja. Wrodzone choroby metaboliczne.

Wrocław 29 grudnia 2020 (wtorek)
Wstęp za darmo

Program konferencji

O konferencji

Temat konferencji

Dzieci z chorobami rzadkimi - leczenie, rehabilitacja, edukacja. Wrodzone choroby metaboliczne.

Program konferencji

Termin i miejsce wydarzenia

Termin: 5 marca 2016 r. (sobota – konferencja, niedziela – konsultacje)
Miejsce: Centrum Naukowej Informacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (Nowa Biblioteka Główna), ul. Marcinkowskiego 2-6

Zapisy na konferencję

W celu zarejestrowania się na konferencję prosimy skorzystać z formularza kontaktowego. Prosimy o podanie swojego adresu e-mail i numeru telefonu, w temacie wiadomości proszę wpisać V Konferencja, a w treści wiadomości proszę podać IMIĘ I NAZWISKO, STANOWISKO I MIEJSCE PRACY.

KOSZT UDZIAŁU W KONFERENCJI - 100,00 zł.

Wpłaty z tytułem: "Darowizna na cele statutowe" i podaniem swojego imienia i nazwiska, prosimy kierować na rachunek:
Reiffeisen Bank Polska:
55 1750 0009 0000 0000 3068 4958

 

Komitet organizacyjny

prof. dr hab. Robert Śmigiel
mgr Adam Komar – Prezes Fundacji “Potrafię Pomóc”

Organizatorzy

  • Fundacja „Potrafię Pomóc”
  • Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci z Dzieci z Rzadkimi Chorobami Genetycznymi i Ich Rodzin „Wspólnie”
  • Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Program konferencji

Rejestracja uczestników

Przywitanie

9.00 - 9.15

Przywitanie - prof. nadzw. Robert Śmigiel, mgr Adam Komar - Komitet Organizacyjny oraz mgr Bartłomiej Skrzyński - Rzecznik Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Wrocławia

Sesja 1

1. Leczenie - prowadzący sesję dr hab. Robert Śmigiel, prof. nadzw. dr hab. Jolanta Sykut-Cegielska

Wrodzone wady metabolizmu - zasady rozpoznawania
i leczenia

9.15 - 9.45

prof. nadzw. dr hab. Jolanta Sykut-Cegielska, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa

Hipoglikemia u dzieci - przyczyny i postępowanie diagnostyczne

9.45 - 10.10

dr n. med. Joanna Taybert, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa

Prowadzenie dzieci z wadami metabolizmu w oddziale pediatrycznym

10.10 - 10.30

dr Konrad Boczoń, Klinika 1 Pediatrii i Gastroenterologii Dziecięcej, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św.Jadwigi Królowej w Rzeszowie

Zaburzenia metaboliczne kości

10.30 - 10.50

dr hab. Zenon Halaba, Zakład Pediatrii Społecznej, Uniwersytet Medyczny, Wrocław

Rola hospicjum w opiece nad dzieckiem z wadą metabolizmu

10.50 - 11.20

dr inż. Agnieszka Kowalik, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa

Pytania z sali

11.20 - 11.40

Przerwa

11.40 - 12.00

Sesja 2

2. Rehabilitacja i żywienie oraz edukacja - prowadzący sesję dr n. hum. Teresa Kaczan, mgr Adam Komar, mgr Tomasz Krakowiak

Leczenie dietetyczne w chorobach metabolicznych wrodzonych

11.50 - 12.20

dr inż. Agnieszka Kowalik, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa

Interdyscyplinarne wsparcie rodziców i dzieci z wadami metabolizmu - logopeda i fizjoterapeuta

12.20 - 12.40

dr n. hum. Teresa Kaczan, mgr Magdalena Bonter - Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny, Wrocław oraz Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny Otto-Prodent, Wrocław

Terapia logopedyczna dziecka z zespołem LCHAD - możliwości interwencyjne. Studium przypadku

12:40 - 13:00

mgr Monika Maciejewska-Konieczna, Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny Ott0-Prodent, Wrocław

Edukacja dietetyczna pacjentów z deficytem LCHAD

13:00 - 13:25

dr Renata Mozrzymas, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Postępy w leczeniu w chorobach lizosomalnych

13:25 - 13:50

prof. nadzw. dr hab. Robert Śmigiel - Zakład Pediatrii Społecznej, Uniwersytet Medyczny, Wrocław

Pytania z sali

13:50 - 14:10

Zakończenie

Podsumowanie konferencji

15:00 - 15:15

Prelegenci

Prof. dr hab. Robert Śmigiel

specjalista pediatrii, neonatologii, genetyki klinicznej i pediatrii metabolicznej
Więcejo gościu honorowym Prof. dr hab. Robert Śmigiel

Dr n. hum Teresa Kaczan

Terapeuta integracji sensorycznej
Więcejo gościu honorowym Dr n. hum Teresa Kaczan

Partnerzy wydarzenia

Konferencja realizowana w ramach zadania publicznego ...

Patronat honorowy

dr Anna Kołcz - Dziekan Nauk o Ziemi Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

logo wrocław
log rzecznik praw dziecka
logo rzecznik praw pacjenta