VII Konferencja naukowa

Dzieci z chorobami rzadkimi – leczenie, rehabilitacja, edukacja. Dzieci z trisomią chromosomu 21 – inne, czy takie same?

Wrocław, 9 grudnia 2017 r.

Program konferencji

O konferencji

Temat konferencji

Dzieci z chorobami rzadkimi – leczenie, rehabilitacja, edukacja. Dzieci z trisomią chromosomu 21 – inne, czy takie same?

Program konferencji

Termin i miejsce wydarzenia

Termin: 9 grudnia 2017 r.
Miejsce: Hotel Scandic Wrocław, ul. Piłsudskiego 49/57

Zapisy na konferencję

Komitet organizacyjny

przewodniczący: dr n. hum Teresa Kaczan
dr n. hum Magdalena Kazimierska Zając
dr hab. Robert Śmigiel, prof. nadzw.
mgr Adam Komar – Prezes Fundacji „Potrafię Pomóc”
członkowie: mgr Marzena Terpiłowska, mgr Małgorzata Trebenda

Organizatorzy

  • Fundacja „Potrafię Pomóc”
  • Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci z Dzieci z Rzadkimi Chorobami Genetycznymi i Ich Rodzin „Wspólnie”
  • Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
  • Studenckie Koło Naukowe Neonatus

Program konferencji

Rejestracja uczestników

Przywitanie

10.00 –10.15

Przywitanie Komitetu Organizacyjnego: prof. nadzw. Robert Śmigiel, mgr Adam Komar, Mariola Shrivastava

Sesja 1

1. Leczenie –prowadzący sesję dr hab. Robert Śmigiel, prof. nadzw

Trisomia chromosomu 21 –sprawdzona i nowa wiedza, oczekiwania i ślepe uliczki

10.15 –10.45

dr hab. Robert Śmigiel, prof. nadzw.

Dyskusja

10.45 –11.15

Wręczenie certyfikatów Wrocław bez Barier

11.15 –11.30

dr Konrad Boczoń, Klinika 1 Pediatrii i Gastroenterologii Dziecięcej, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św.Jadwigi Królowej w Rzeszowie

Przerwa

11.30 –11.45

Sesja 2

2. Rehabilitacja –prowadzący sesję dr n. hum. Teresa Kaczan

Przywołanie „ustawy za życiem“ i oczekiwania rodziców w pierwszych miesiącach życia dziecka

11.45 –12.15

Mariola Shrivastava

Racjonalna rehabilitacja u dzieci z trisomią chromosomu 21-co to znaczy?

12.15 –12.40

dr n. hum. Teresa Kaczan

Żywienie u dzieci z trisomią chromosomu 21

12.40 –13.10

mgr Katarzyna Szurek Nawrat

Przerwa

13.10 –13.50

Sesja 3

3. Edukacja (rodziców, lekarzy, specjalistów terapii i pozostałych uczestników) –prowadzący sesję mgr Adam Komar

Zaburzenia ze spektrum autyzmu w trisomii chromosomu 21

13.50 –14.10

dr n. hum Magdalena Kazimierska Zając

Możliwości i ograniczenia pracy dydaktyczno-wychowaczej z dziećmi z trisomią 21

14.10 –14.30

mgr Agata Pietrzyńska

Kształtowanie wizerunku osób z trisomią chromosomu 21 w mediach społecznościowych

14.30 –14.50

dr Luba Jakubowska

Konferencja współfinansowana przez:

Patronat honorowy

Rzecznik Praw Dziecka Pan Marek Michalak
Rzecznik Praw Pacjenta Pan Bartłomiej Łukasz Chmielowiec
Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Pan prof. dr hab. Marek Ziętek
Prezydent Wrocławia Pan Rafał Dutkiewicz

logo rzecznik praw pacjenta
logo rzecznik praw dziecka
logo uniwersytet medyczny im piastów śląskich we wrocławiu