Konferencja naukowa

Osoby z zespołem Pradera-Williego – leczenie, rehabilitacja, edukacja.

Program konferencji

O konferencji

Temat konferencji

Osoby z zespołem Pradera-Williego – leczenie, rehabilitacja, edukacja.

Program konferencji

Termin i miejsce wydarzenia

Termin: 5 marca 2016 r. (sobota – konferencja, niedziela – konsultacje)
Miejsce: Centrum Naukowej Informacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (Nowa Biblioteka Główna), ul. Marcinkowskiego 2-6

Zapisy na konferencję

Pobierz formularz kontaktowy. Wstęp wolny.

 

 

Komitet organizacyjny

prof. dr hab. Robert Śmigiel,
mgr Adam Komar – Prezes Fundacji “Potrafię Pomóc”
mgr Maria Libura

Organizatorzy

  • Fundacja „Potrafię Pomóc”
  • Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci z Dzieci z Rzadkimi Chorobami Genetycznymi i Ich Rodzin „Wspólnie”
  • Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Program konferencji

Rejestracja uczestników

Przywitanie

9.00 - 9.15

Przywitanie - prof. nadzw. Robert Śmigiel, mgr Adam Komar - Komitet Organizacyjny oraz mgr Bartłomiej Skrzyński - Rzecznik Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Wrocławia

Sesja 1

1. Leczenie - prowadzący sesję dr hab. Robert Śmigiel, prof. nadzw. dr hab. Jolanta Sykut-Cegielska

Wrodzone wady metabolizmu - zasady rozpoznawania
i leczenia

9.15 - 9.45

prof. nadzw. dr hab. Jolanta Sykut-Cegielska, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa

Hipoglikemia u dzieci - przyczyny i postępowanie diagnostyczne

9.45 - 10.10

dr n. med. Joanna Taybert, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa

Prowadzenie dzieci z wadami metabolizmu w oddziale pediatrycznym

10.10 - 10.30

dr Konrad Boczoń, Klinika 1 Pediatrii i Gastroenterologii Dziecięcej, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św.Jadwigi Królowej w Rzeszowie

Zaburzenia metaboliczne kości

10.30 - 10.50

dr hab. Zenon Halaba, Zakład Pediatrii Społecznej, Uniwersytet Medyczny, Wrocław

Rola hospicjum w opiece nad dzieckiem z wadą metabolizmu

10.50 - 11.20

dr inż. Agnieszka Kowalik, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa

Pytania z sali

11.20 - 11.40

Przerwa

11.40 - 12.00

Sesja 2

2. Rehabilitacja i żywienie oraz edukacja - prowadzący sesję dr n. hum. Teresa Kaczan, mgr Adam Komar, mgr Tomasz Krakowiak

Leczenie dietetyczne w chorobach metabolicznych wrodzonych

11.50 - 12.20

dr inż. Agnieszka Kowalik, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa

Interdyscyplinarne wsparcie rodziców i dzieci z wadami metabolizmu - logopeda i fizjoterapeuta

12.20 - 12.40

dr n. hum. Teresa Kaczan, mgr Magdalena Bonter - Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny, Wrocław oraz Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny Otto-Prodent, Wrocław

Terapia logopedyczna dziecka z zespołem LCHAD - możliwości interwencyjne. Studium przypadku

12:40 - 13:00

mgr Monika Maciejewska-Konieczna, Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny Ott0-Prodent, Wrocław

Edukacja dietetyczna pacjentów z deficytem LCHAD

13:00 - 13:25

dr Renata Mozrzymas, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Postępy w leczeniu w chorobach lizosomalnych

13:25 - 13:50

prof. nadzw. dr hab. Robert Śmigiel - Zakład Pediatrii Społecznej, Uniwersytet Medyczny, Wrocław

Pytania z sali

13:50 - 14:10

Zakończenie

Podsumowanie konferencji

15:00 - 15:15

Prelegenci

Prof. dr hab. Robert Śmigiel

specjalista pediatrii, neonatologii, genetyki klinicznej i pediatrii metabolicznej
Więcejo gościu honorowym Prof. dr hab. Robert Śmigiel

Dr n. hum Teresa Kaczan

Terapeuta integracji sensorycznej
Więcejo gościu honorowym Dr n. hum Teresa Kaczan

dr Dominika Zawadzka

Przewodniczący społecznej Rady Fundacji
Więcejo gościu honorowym Dr hab. Remigiusz Kijak

Partnerzy wydarzenia

Konferencja realizowana w ramach zadania publicznego ...

Patronat honorowy

dr Anna Kołcz - Dziekan Nauk o Ziemi Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

logo wrocław
logo rzecznik praw dziecka
logo rzecznik praw pacjenta