Przejdź do strony kontakt
Przejdź do menu

Remigiusz Kijak

usmiechnięty Remigiusz Kijak

Remigiusz Kijak

Dr hab. , prof. Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Rzeszowskiego

Biografia

Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Zatrudniony na stanowisku profesora uczelni. Tytuł naukowy doktora uzyskał na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W wieku 36 lat na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego i podjął pracę na Uniwesytecie. Doktor Remigiusz jest także Kierownikiem Zakładu Badań nad Niepełnosprawnością Intelektualną Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Specjalność naukowa: pedagogika specjalna, pedagogika osób niepełnosprawnych intelektualnie, pedagogika seksualności osób niepełnosprawnych. Autor między innymi monografii: Seks i niepełnoprawność – doświadczenia seksualne osób niepełnosprawnych intelektualnie, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010, Seksualność człowieka z niepełnosprawnością intelektualną a rodzina Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2014, jak również Dorośli z głębszą niepełnosprawnością intelektualną jako partnerzy małżonkowie i rodzice., Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2017. Publikacje z listy JCR między innymi w Sexuality and Disability. Redaktor naczelny „Niepełnosprawność i Rehabilitacja” oraz „Education Quarterly Reviews”. Redaktor kliku polskich czasopism i dwóch zagranicznych. Recenzent w zagranicznych czasopismach. Koordynator międzynarodowych grantów badawczych. Od 2011 roku organizator cyklicznej międzynarodowej konferencji naukowej „Oblicza seksualności osób niepełnosprawnych. Członek kilku Towarzystw Naukowych.

Zainteresowania naukowe: współczesne orientacje w studiach nad seksualnością osób niepełnosprawnych, teoria pedagogiki seksualności osób niepełnosprawnych, jak również rozwój psychoseksualny osób niepełnosprawnych intelektualnie, doświadczenia i funkcjonowanie seksualne osób niepełnosprawnych intelektualnie, zaburzenia seksualne, dorosłość i starość osób niepełnosprawnych intelektualnie, zagadnienia budowania relacji, tematyka związków, małżeństwa i rodziny osób niepełnosprawnych. Praca dydaktyczna ściśle związana jest z zainteresowaniami naukowymi i badawczymi. Realizuje m.in. przedmioty z zakresu: Seksualność osób z niepełnosprawnością, Pedagogika seksualności osób niepełnosprawnych.

Cookies - zasady używania

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce