ul. Cybulskiego 35H,
50-205 Wrocław
tel. 071 / 78-06-009
fundacja@potrafiepomoc.org