Przejdź do strony kontakt
Przejdź do menu
Cookies - zasady używania

Ta strona używa plików Cookies. Mają Państwo możliwość wyboru czy odwiedziny na stronie są uwzględniane w danych statystycznych czy nie. Niniejsza strona zbiera dane statystyczne analityczne i marketingowe.

Zmień ustawienia plików cookies  aby dostosować zgody lub kliknij w przycisk "Akceptuj wszsytkie" aby zaakceptować wszsytkie zgody.

Tacy Sami

Zdjęcie przedstawia podopiecznych Świetlicy Terapeutycznej Tacy Sami z Adrianem Kosterą podczas startu zawodnika w wyzwaniu 365 Triathlon. Kilka uśmiechniętych osób trzyma dużą kartkę z napisem 'Tacy Sami'.
Podopieczni Świetlicy Terapeutycznej Tacy Sami z Adrianem Kosterą podczas startu zawodnika w wyzwaniu 365 Triathlon

Tacy Sami — tworzenie przestrzeni wsparcia i rozwoju dla wszystkich

Czy wszyscy jesteśmy TACY SAMI?

Poznaj inicjatywę, która buduje otwartą przestrzeń wsparcia i rozwoju dla osób z niepełnosprawnościami oraz aktywnie propaguje równościowe wartości.

Tacy Sami, to miejsce powołane do życia przez rodziców dzieci niepełnosprawnych 30 lat temu, a od 2 lat funkcjonuje pod skrzydłami Fundacji Potrafię Pomóc. 

O sobie mówią:

„Chcemy pokazać, że mimo spotykanych na naszej drodze barier i trudności, próbujemy je pokonywać, bo mimo naszych ograniczeń, jakimi są niepełnosprawność intelektualna, ruchowa, czy sprzężona jesteśmy TACY SAMI jak inni, których spotykamy na ulicy”.

Rola Świetlicy Terapeutycznej Tacy Sami we wsparciu zdrowia psychicznego i fizycznego osób dorosłych z niepełnosprawnościami

Świetlica Terapeutyczna Tacy Sami odgrywa kluczową rolę we wspieraniu zdrowia osób dorosłych z różnymi rodzajami niepełnosprawności. W ramach tej inicjatywy realizowane są różnorodne terapie, takie jak Trening Umiejętności Społecznych, Muzykoterapia, Choreoterapia, Chortikuloterapia, Kinezyterapia oraz wiele innych. Programy prowadzone w świetlicy mają na celu nie tylko poprawę kondycji fizycznej, ale także wspieranie rozwoju emocjonalnego i społecznego.

Świetlica stanowi bezcenne wsparcie osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, ale także dla ich rodzin, tworząc środowisko sprzyjające pełniejszemu i bardziej satysfakcjonującemu życiu. To miejsce, gdzie osoby dorosłe z niepełnosprawnościami znajdują ciepło, wsparcie, akceptację i możliwość uczestnictwa w różnorodnych aktywnościach terapeutycznych, które przyczyniają się do poprawy ich jakości życia, możliwości funkcjonowania w społeczności oraz do zwiększenia poczucia własnej wartości.

Zdjęcie przedstawia podopiecznych Świetlicy Terapeutycznej Tacy Sami skupieni na budowie wieży z konstrukcyjnych klocków do budowania. Zajęcia prowadzone z zaangażowaniem.

Skuteczne metody i techniki stosowane w świetlicy Tacy Sami

W Tacy Sami wykorzystywane są różnorodne metody i techniki terapeutyczne, które mają pozytywny wpływ na osoby z niepełnosprawnościami. Działania obejmują trening umiejętności społecznych, które pomagają uczestnikom w lepszym porozumiewaniu się i nawiązywaniu relacji z innymi. Muzykoterapia, choreoterapia oraz chortikuloterapia pozwalają na wyrażanie emocji i kreatywności poprzez ruch, taniec i muzykę. Kinezyterapia oraz ludoterapia skupiają się na poprawie zdrowia fizycznego i psychicznego przez ruch i zabawę. Dodatkowo biblioterapia, arteterapia i filmoterapia stwarzają możliwość wyrażania siebie poprzez literaturę, sztukę i filmy, co wspomaga proces terapeutyczny. Ośrodek organizuje także wycieczki i wyjścia treningowe, które wzbogacają doświadczenia uczestników i integrują społecznie.

W ramach tych metod stosuje się różne techniki terapeutyczne:

Muzykoterapia:

 • Gra na instrumentach metodą Orffa
 • Gra na dzwonkach chromatycznych
 • Gra na Bum Bum rurkach
 • Rytmika
 • Gra na keyboard
 • Śpiew
 • Relaksacja
 

Choreoterapia:

 • Taniec z chustą do tańca
 • Improwizacje taneczne
 • Nauka układów tanecznych
 • Tańce w kole

Kinezyterapia:

 • Gimnastyka poranna
 • Joga
 • Nordic Walking
 • Ćwiczenia na siłowni plenerowej
 • Konkursy i rywalizacje sportowe
 

Masaże:

 • Masaże na profesjonalnym fotelu do masażu i drenażu limfatycznego. Uczestnicy odbywają przynajmniej jedną serię masaży w miesiącu, seria składa się z 5 masaży po 20 minut, dostosowanych do ich potrzeb i problemów.
 

Arteterapia:

 • Pouring
 • Decoupage
 • Witraże
 • Malowanie obrazów akrylami
 • Tworzenie dekoracji
 • Kolaże
 • Zdobnictwo i dekoratorstwo
 

Treningi podtrzymujące funkcje poznawcze:

 • Liczenie 
 • Pisanie
 • Czytanie
 • Logiczne myślenie
 • Koncentracja uwagi 
 • Zapamiętywanie
 

Ludoterapia:

 • Spotkania integracyjne
 • Potańcówki i urodziny uczestników
 • Gry planszowe rozwijające funkcje poznawcze i umiejętności interpersonalne
 • Gry zręcznościowe

Te zróżnicowane metody i techniki tworzą kompleksowe podejście terapeutyczne, które wspiera rozwój i poprawę zdrowia psychicznego oraz fizycznego osób dorosłych z niepełnosprawnościami.

Tworzenie zrównoważonego środowiska społeczno-terapeutycznego dla osób dorosłych z niepełnosprawnościami

Zdjęcie przedstawia podopiecznych zajęć sportowych w Świetlicy Terapeutycznej Tacy Sami. Kilka osób siedzi na podłodze, a jedna osoba leży na macie, podczas gdy inna osoba jej pomaga.

W ramach działań zespołowych i sportowych, które są wyjątkowo cenne, uczestnicy doświadczają redukcji stresu i poprawy samopoczucia. Wzmacnia się również ich funkcjonowanie psychiczne, ponieważ aktywność fizyczna sprzyja poprawie funkcji układu nerwowego oraz koncentracji.

W prowadzonej w Tacy Sami pracowni kulinarnej i gospodarstwa domowego odbywają się zajęcia mające na celu rozwijanie zaradności i samodzielności życiowej podopiecznych. Zajęcia kulinarne, oprócz nauki gotowania, przynoszą wyraźny pozytywny wpływ na samopoczucie uczestników, podnosząc ich poczucie własnej wartości oraz pewność siebie. Celem jest dążenie do stworzenia środowiska, w którym osoby dorosłe z niepełnosprawnościami mogą rozwijać się, współpracować i osiągać sukcesy, integrując elementy praktycznych umiejętności z aktywnościami społecznymi i terapeutycznymi.

Świetlica Terapeutyczna — wsparcie, rozwój i pozytywne przemiany 

Świetlica Tacy Sami nie tylko stanowi istotne wsparcie dla osób dorosłych z różnymi niepełnosprawnościami, ale przede wszystkim generuje pozytywny i aktywizujący wpływ na ich życie. Dzięki zastosowaniu różnorodnych terapeutycznych metod i technik, uczestnicy doświadczają nie tylko wzrostu swoich umiejętności i kreatywności, lecz także odczuwają poprawę zdrowia psychicznego i fizycznego. 

To jednak nie tylko indywidualne przemiany – środowisko Tacy Sami angażuje znane osobistości, które entuzjastycznie wspierają uczestników terapii, organizują akcje społeczne, promując równościowe podejście do osób z niepełnosprawnościami. Działania te wpisują się w większą skalę czynienia dobra, tworząc inspirującą przestrzeń rozwoju i akceptacji.

Podopieczni Świetlicy Terapeutycznej Tacy Sami na spacerze na świeżym powietrzu. Uśmiechnięci i zrelaksowani, siedzą na ławeczce.
Zdjęcie przedstawia kilka osób na wrocławskim rynku, w tym podopieczny trzymający słonecznik i przemawiający do mikrofonu, który trzyma pani z TVP 3. Obok nich znajduje się kamerzysta, który nagrywa wydarzenie.
Zdjęcie przedstawia podopiecznych Świetlicy Terapeutycznej Tacy Sami, siedzą przy jednym stole i koncentrują się na malowaniu farbami. Mają na sobie fartuchy, aby nie pobrudzić się.
Zdjęcie przedstawia kilka uśmiechniętych osób trzymających dużą kartkę z napisem 'Światowy Dzień Downa'.