Przejdź do strony kontakt
Przejdź do menu
Cookies - zasady używania

Ta strona używa plików Cookies. Mają Państwo możliwość wyboru czy odwiedziny na stronie są uwzględniane w danych statystycznych czy nie. Niniejsza strona zbiera dane statystyczne analityczne i marketingowe.

Zmień ustawienia plików cookies  aby dostosować zgody lub kliknij w przycisk "Akceptuj wszsytkie" aby zaakceptować wszsytkie zgody.

Ogłoszenie o pracę na stanowisko Główna Księgowa/Główny Księgowy

Data publikacji wpisu: 24 maja 2023

Twój zakres obowiązków

 • zarządzanie zespołem księgowym, nadzór merytoryczny nad pracą działu księgowości
 • prowadzenie pełnej księgowości Fundacji zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przepisami podatkowymi,
 • bieżące prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej w oparciu o Ustawę
  o rachunkowości i zakładowy plan kont (wyciągi bankowe, listy płac, faktury sprzedaży, faktury zakupu)
 • prowadzenie rozliczeń dla potrzeb podatku VAT;
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań GUS, NIW, itp.;
 • zamykanie i otwieranie ksiąg rachunkowych w terminach wymaganych przez zapisy Ustawy o rachunkowości;
 • sporządzanie nie rzadziej niż na koniec każdego roku obrotowego wydruku wszystkich zapisów na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych;
 • sporządzanie comiesięcznego wydruku zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej;
 • sporządzanie, na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, zestawienia wszystkich sald kont ksiąg pomocniczych;
 • zestawianie sald inwentaryzowanej grupy składników majątkowych na każdy dzień inwentaryzacji;
 • terminowe przekazywanie przewidzianych przepisami prawa sprawozdań statystycznych i finansowych do właściwych urzędów i instytucji
 • prowadzenie ewidencji oraz dokumentowanie odpisów amortyzacyjnych majątku trwałego;
 • wykonywanie operacji kluczowych, typu: wycena aktywów i pasywów, uzgodnienia rozrachunków z podmiotami zewnętrznymi, sporządzanie deklaracji miesięcznych VAT oraz zeznania CIT-8, PIT-4R, obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, nadzór nad sporządzaniem list płac, rozliczeń PDOF, ZUS, PIT-rocznych dla pracowników;
 • kontakt urzędnikami w przypadku kontroli zewnętrznych;
 • sporządzanie sprawozdania finansowego, współpraca z audytorem;
 • sporządzanie zestawień dla potrzeb rozliczania otrzymanych dotacji ze źródeł krajowych; zagranicznych, publicznych i prywatnych;
 • prowadzenie ewidencji i rozrachunków walutowych
 • usprawnianie procesów i procedur wewnątrz działu księgowości
 • bliska współpraca i wsparcie merytoryczne koordynatorów poszczególnych projektów.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse lub rachunkowość),
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem,
 • rzetelność, komunikatywność, otwartość na współpracę,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • znajomość specyfiki funkcjonowania organizacji pozarządowych i/lub organizacji
  o szerokim portfolio realizowanych projektów,

To oferujemy

 • pracę w organizacji realizującej projekty społeczne i rozwojowe  (umowa na etat/ B2B);  
 • wpływ na funkcjonowanie organizacji,
 • udział w ciekawych projektach,
 • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i zaangażowania.