Przejdź do strony kontakt
Przejdź do menu
Cookies - zasady używania

Ta strona używa plików Cookies. Mają Państwo możliwość wyboru czy odwiedziny na stronie są uwzględniane w danych statystycznych czy nie. Niniejsza strona zbiera dane statystyczne analityczne i marketingowe.

Zmień ustawienia plików cookies  aby dostosować zgody lub kliknij w przycisk "Akceptuj wszsytkie" aby zaakceptować wszsytkie zgody.

Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności

Jak złożyć wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności?

1. Pobierz niezbędne druki

Pobierz niezbędne druki, tj. Wniosek o wydanie orzeczenia oraz Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia z właściwego miejscowo Powiatowego lub Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności osobiście lub ze strony internetowej.

Każdy zespół ma swoje wzory formularzy, np. Wrocław.
Wzory do pobrania wniosków i regulaminów orzecznictwa o niepełnosprawności 

2. Przygotuj dokumenty

W załączeniu do wniosku przygotuj:

 1. dokumentację medyczną: oryginały i uwierzytelnione kopie,
 2. wypełnione zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (ważne tylko 30 dni),
 3. inne dokumenty mogące mieć wpływ na stwierdzenie niepełnosprawności.

3. Złóż dokumenty

Składasz dokumenty. Listownie otrzymujesz powiadomienie o terminie posiedzenia składu orzekającego, nie późnej niż 7 dni przed dniem posiedzenia.

4. Otrzymujesz orzeczenie o:

 1. zaliczeniu dziecka do osób niepełnosprawnych,
  1. składasz wniosek o wydanie legitymacji, karty parkingowej, korzystasz z uprawnień i ulgi świadczeń pieniężnych, dofinansowania z NFZ, PFRON – szczegóły otrzymasz w OPS, PCPR,
  2. szukasz odpowiedniej organizacji pozarządowej (bazy.ngo.pl), w której możesz uzyskać dodatkowe wsparcie i założyć subkonto. Kontakt do nas: sekretariat@potrafiepomoc.org.pl, telefon +48 509 685 328,
 2. niezaliczeniu dziecka do osób niepełnosprawnych,
  1. w ciągu 14 dni od otrzymania orzeczenia składasz odwołanie do wojewódzkiego zespołu ds. orzekania. Odwołanie składasz za pośrednictwem powiatowego zespołu.,
  2. wojewódzki zespół może się zgodzić albo nie zgodzić (w całości lub części) z orzeczeniem powiatowego zespołu,
  3. jeśli nie zgodzisz się z orzeczeniem wojewódzkiego zespołu, możesz odwołać się do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w ciągu 30 dni od otrzymania dokumentu. Odwołanie składasz za pośrednictwem wojewódzkiego zespołu.

Przedłużenie ważności orzeczeń w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii COVID-19

W związku z wejściem w życie specustawy z 31 marca 2020 r. wprowadzono zasadę ciągłości ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności.
Orzeczenia o niepełnosprawności (lub stopniu niepełnosprawności), których ważność:

 • upłynęła w okresie od 9 grudnia 2019r. do 7 marca 2020r. – zachowuje ważność przez 60 dni od momentu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej, niż do dnia wydania nowego orzeczenie (pod warunkiem złożenia do 7 marca kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia),
 • upłynęła w terminie od 8 marca 2020 r. – zachowuje ważność przez 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – nawet jeśli nie został złożony nowy wniosek – jednak nie dłużej, niż do dnia wydania nowego orzeczenie.