Przejdź do strony kontakt
Przejdź do menu
Cookies - zasady używania

Ta strona używa plików Cookies. Mają Państwo możliwość wyboru czy odwiedziny na stronie są uwzględniane w danych statystycznych czy nie. Niniejsza strona zbiera dane statystyczne analityczne i marketingowe.

Zmień ustawienia plików cookies  aby dostosować zgody lub kliknij w przycisk "Akceptuj wszsytkie" aby zaakceptować wszsytkie zgody.

Jak wypełnić dokumenty przykłady

Jak wypełnić dyspozycję wypłaty środków z subkonta?

W celu prawidłowego opisania dokumentów księgowych dostarczanych do Fundacji, prosimy o zapoznanie się z wzorem jego wypełniania.

Dołączone dokumenty księgowe do dokumentu ,,Dyspozycji wypłaty …” muszą być opisane na odwrocie.
Opisany musi być każdy dołączony dokument księgowy.

Przykład opisu

Koszty za (wpisujemy wydatki związane ze schorzeniem podopiecznego zgodnie z kartą potrzeb
podopiecznego załącznik nr 2, oraz orzeczeniem o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności)
np. zakup lekarstw, środków medycznych, rehabilitację itp.)
Proszę o rozliczenie ze środków zgromadzonych na subkoncie Jan Nowak 240-000
………………………………. (czytelny podpis)

Rozliczenie kilometrówki

Przykład: opis wyjazdu + wykonana do niego “kilometrówka”

Rodzic (Rafał) jedzie z synem (Jan) na badania z Wrocławia do kliniki CZD w Warszawie – wyjeżdża z Wrocławia 18.11, o godz. 9.00 wraca 19.11. o godz. 22.00– dokumenty składa w biurze fundacji po uwzględnieniu wszystkich wyjazdów w miesiącu Listopad. Dokument kilometrówki rozliczany jest za dany miesiąc. Dokument „zbiorcze polecenie wyjazdu” obejmuje wyjazdy z jednego miesiąca kalendarzowego. Wyjazdy wpisywane są kolejno wg daty wyjazdu. Dokument należy wypełnić czytelnie.

Przykład wypełnionego dokumentu  - kilometrówka (612 KB, PDF)

Wzór dokumentu - kilometrówki do pobrania i wypełnienia (552 KB, PDF)

Jak wypełnić dokument

 1. Na pierwszej stronie rodzic/opiekun wypełnia część oznaczoną do wypełnienia dla rodzica/opiekuna nadając dokumentowi jego nr (Numer zestawienia rodzic/opiekun nadaje samodzielnie, np. 01/11/2020), pamiętając o dacie wypełnienia dokumentu oraz podpisie.
 2. Na drugiej stronie druku „polecenia dojazdu/kilometrówce”, rodzic/opiekun prawny/podopieczny wypełnia pozycję nr 1- dane o wyjeździe oraz powrocie (dokładny adres z skąd wyjeżdża wraz z datą i godziną oraz dokładny adres dokąd przyjechał z datą i godziną, – wskazując ilość łącznych kilometrów (np. trasa z Wrocławia do Warszawy w jedną strona wyniosła 364 km, ogółem 728 km, wg google mapy). Nie zapominamy o dacie i podpisie kierowcy lub opiekuna.
 3. Dojeżdżając do Warszawy potwierdza wyjazd w recepcji/u lekarza PIECZĄTKĄ FIRMOWĄ PODMIOTU, do którego się udał (w tym przykładzie będzie to CZD w Warszawie), oraz DATĄ I PODPISEM pracownika podmiotu. 

Jak obliczany jest koszt dojazdu

 1. Na podstawie przejechanych kilometrów obliczany jest koszt dojazdu.

  ilość km x współczynnik 0,75zł, czyli w tym wypadku 728 x 0,75 = 546zł

  *Na podstawie Zarządzenia Zarządu nr 01/10/2022 z dnia 28.10.2022r. wspomniany współczynnik wynosi 0,75 zł za 1km.

 2. W „dyspozycji wypłaty środków” rodzic wpisuje numer nadany na „poleceniu dojazdu/kilometrówce” oraz wyliczoną kwotę. Do „dyspozycji …” rodzic załącza wypełnione „polecenie dojazdu/kilometrówkę”.
 3. UWAGA: kilometrówka nie może być potwierdzona pieczątką imienną lekarza, tylko firmową z pełnym adresem placówki, do której udał się podopieczny.
 4. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Fundacją.