Przejdź do strony kontakt
Przejdź do menu
Cookies - zasady używania

Ta strona używa plików Cookies. Mają Państwo możliwość wyboru czy odwiedziny na stronie są uwzględniane w danych statystycznych czy nie. Niniejsza strona zbiera dane statystyczne analityczne i marketingowe.

Zmień ustawienia plików cookies  aby dostosować zgody lub kliknij w przycisk "Akceptuj wszsytkie" aby zaakceptować wszsytkie zgody.

Projekty Archiwalne

Rok 2023

Interdyscyplinarna pomoc dla samodzielności

Więcej o projekcie

Pomoc dzieciom z niepełnosprawnością lub zagrożonych niepełnosprawnością w wieku do 18 roku życia (obywatelom Ukrainy) poprzez organizację różnych form wsparcia - "#razemmoznawiecej" - wsparcie, aktywizacja, integracja dla uchodźców wojennych z Ukrainy we Wrocławiu 

Допомога дітям з обмеженими можливостями або ризиком інвалідності до 18 років (громадяни України) шляхом організації різних форм підтримки - "#razemmogwiecej" - підтримка, активація, інтеграція для біженців війни з України у Вроцлаві

Opieka wytchnieniowa w Gminie Wrocław

Więcej o projekcie
projekt Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami

Więcej o projekcie

Wrocławska Szkoła Rodzenia dla kobiet z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą

Więcej o projekcie

Wsparcie Asystenckie na terenie Subregionu Wrocławskiego

Więcej o projekcie

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Więcej o projekcie

Rok 2022

Projekt - SAMoDZIELNY

Interdyscyplinarna pomoc dla samodzielności

Więcej o projekcie

Wrocławska Szkoła Rodzenia dla Osób z Niepełnosprawnością

Więcej o projekcie

Rozmowa bez Barier w czasie pandemii COVID-19, cz. 3

Więcej o projekcie

Wsparcie Asystenckie na terenie Subregionu Wrocławskiego

Więcej o projekcie

Półkolonie dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnosciami

Więcej o projekcie

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami

Więcej o projekcie

Opieka wytchnieniowa w Gminie Wrocław

Więcej o projekcie

Rok 2021

Interdyscyplinarna pomoc dla samodzielności 2021

Więcej o projekcie

Wrocławska Szkoła Rodzenia dla Osób z Niepełnosprawnością 2021

Więcej o projekcie

Rozmowa bez Barier w czasie pandemii COVID-19, cz. 2

Więcej o projekcie

ABC wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin

Więcej o projekcie

Aktywność społeczna Osób z Niepełnosprawnością w Instytucie Dostępności

Więcej o projekcie

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami

Więcej o projekcie

Opieka wytchnieniowa w Gminie Wrocław

Więcej o projekcie

Rok 2020

Opieka wytchnieniowa w Gminie Wrocław 2020

Więcej o projekcie

Rozmowa bez Barier w czasie pandemii COVID-19, cz. 1

Więcej o projekcie

Wrocławska Szkoła Rodzenia dla Osób z Niepełnosprawnością

Więcej o projekcie