Przejdź do strony kontakt
Przejdź do menu
Cookies - zasady używania

Ta strona używa plików Cookies. Mają Państwo możliwość wyboru czy odwiedziny na stronie są uwzględniane w danych statystycznych czy nie. Niniejsza strona zbiera dane statystyczne analityczne i marketingowe.

Zmień ustawienia plików cookies  aby dostosować zgody lub kliknij w przycisk "Akceptuj wszsytkie" aby zaakceptować wszsytkie zgody.

Projekty Realizowane

Pomoc dzieciom z niepełnosprawnością lub zagrożonych niepełnosprawnością w wieku do 18 roku życia (obywatelom Ukrainy) poprzez organizację różnych form wsparcia - "#razemmoznawiecej" - wsparcie, aktywizacja, integracja dla uchodźców wojennych z Ukrainy we Wrocławiu 

Допомога дітям з обмеженими можливостями або ризиком інвалідності до 18 років (громадяни України) шляхом організації різних форм підтримки - "#razemmogwiecej" - підтримка, активація, інтеграція для біженців війни з України у Вроцлаві

Opieka wytchnieniowa w Gminie Wrocław

Więcej o projekcie

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami

Więcej o projekcie

Wrocławska Szkoła Rodzenia dla kobiet z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą

Więcej o projekcie

Wsparcie Asystenckie na terenie Subregionu Wrocławskiego

Więcej o projekcie

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Więcej o projekcie