Przejdź do strony kontakt
Przejdź do menu
Cookies - zasady używania

Ta strona używa plików Cookies. Mają Państwo możliwość wyboru czy odwiedziny na stronie są uwzględniane w danych statystycznych czy nie. Niniejsza strona zbiera dane statystyczne analityczne i marketingowe.

Zmień ustawienia plików cookies  aby dostosować zgody lub kliknij w przycisk "Akceptuj wszsytkie" aby zaakceptować wszsytkie zgody.

Wrocław bez Barier

Idea

Wrocławski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych wyznaczający standardy, idee i kierunki działań przyświecające polityce włączania tej grupy osób w ogół społeczności lokalnej. Realizacja programu ma na celu stworzenie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. Patron Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego Chorób Rzadkich śp. Bartłomiej Skrzyński stał na czele biura „Wrocław bez Barier” we wrocławskim Magistracie, koordynując i wdrażając m.in. „Wrocławskie Standardy Dostępności Przestrzeni Miejskich”. Aktualnie urząd ten piastuje Dominik Golema, Dyrektor Biura, Rzecznik Prezydenta Wrocławia ds. Dialogu Społecznego.

Fundacja w ramach długoletniej współpracy z Biurem "Wrocław Bez Barier" aktywnie realizuje szereg projektów przyczyniających się do poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami. Inicjatywy te mają na celu rozwój dostępności architektonicznej, komunikacyjnej oraz integrację społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na skutek ograniczeń związanych z niepełnosprawnością.

logo wrocław bez barier

Projekty „Wrocław bez Barier”

Plebiscyt „Wrocław bez Barier"

Rusza kolejna już edycja Plebiscytu „Wrocław bez Barier” im. Bartłomieja Skrzyńskiego. Plebiscyt „Wrocław bez Barier” ma na celu uhonorowanie inicjatyw, działań i przedsięwzięć, które przyczyniły się lub przyczyniają się do rozwoju sytemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Plebiscyt został zainaugurowany w 2010 roku, z inicjatywy rzecznika Prezydenta Wrocławia ds. Osób z niepełnosprawnością śp. Bartłomieja Skrzyńskiego. Certyfikat „Wrocław bez Barier” promuje dobre postawy oraz działania podejmowane przez firmy, instytucje i osoby fizyczne na rzecz pełnej dostępności i integracji. Prestiżowy dokument jest sygnowany przez Prezydenta Wrocławia – Jacka Sutryka.

Czytaj więcej 

Konferencje naukowe  

Organizowane przez nas konferencje to spotkania wybitnych lekarzy, fizjoterapeutów, rehabilitantów, logopedów, psychopedagogów, psychologów i innych specjalistów z zainteresowanymi daną tematyką konferencji, głównie z rodzicami, opiekunami dzieci, młodzieży i dorosłych z różnego rodzaju niepełnosprawnością. Uczestnikami są również studenci medycyny, pielęgniarstwa, wolontariusze, także przedstawiciele branży farmakologicznej czy rehabilitacyjnej. Z uwagi na zainteresowanie, charakter i specyfikę prowadzonych konferencji, zyskują one miano międzynarodowych. Organizowane przez nas konferencje stwarzają przestrzeń do wymiany doświadczeń pomiędzy zespołem medycznym a rodzicami/opiekunami, poruszają tematy odnośnie nowatorskich rozwiązań w leczeniu, rehabilitacji i edukacji chorych, dzieci i dorosłych z różnego rodzaju niepełnosprawnością.  

Czytaj więcej

Warsztaty „Wchodzę w rolę”

Warsztaty „Wchodzę w rolę” mają na celu ukazanie dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym świata z perspektywy dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnością. W trakcie zajęć dzieci poznają bariery, z którymi na co dzień mierzą się ich rówieśnicy ze szczególnymi potrzebami. Od 2017 roku, kiedy Fundacja „Potrafię Pomóc” zorganizowała pierwszą, pilotażową edycję warsztatów „Wchodzę w rolę”, zajęcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Uczestniczyły w nich dzieci i młodzież z dolnośląskich i podkarpackich szkół i przedszkoli.

Czytaj więcej

Wystawa „Potrafię Pomóc”

Organizowana na bulwarze Dunikowskiego we Wrocławiu wystawa „Potrafię Pomóc” to coroczne wydarzenie nakierowane na rozwijanie świadomości społecznej i wiedzy na temat chorób rzadkich i ultrarzadkich. W ramach wydarzenia prezentujemy zagadnienia dotyczące poszczególnych jednostek chorobowych, przybliżamy sylwetki naszych podopiecznych oraz wyjątkowych osób z Wrocławia, które poprzez swoją społeczną i zawodową aktywność, są przykładem ku inspiracji i motywacji.

plakat wystawy potrafię pomóc na tle koscioła
grupa plakatów wystawy potrafię pomóc obok chodnika
plakata wystawy potrafię pomóc przy ulicy na tle kościoła