Przejdź do strony kontakt
Przejdź do menu
Cookies - zasady używania

Ta strona używa plików Cookies. Mają Państwo możliwość wyboru czy odwiedziny na stronie są uwzględniane w danych statystycznych czy nie. Niniejsza strona zbiera dane statystyczne analityczne i marketingowe.

Zmień ustawienia plików cookies  aby dostosować zgody lub kliknij w przycisk "Akceptuj wszsytkie" aby zaakceptować wszsytkie zgody.

Zbiórki publiczne

Jak przeprowadzić zbiórkę publiczną?

 1. Fundacja Potrafię Pomóc prowadzi zbiórki publiczne w ramach posiadanej zgody wydanej przez właściwy organ. Decyzja dotyczy zbiórek organizowanych na terenie Polski do skarbon, puszek kwestarskich oraz rzeczowa.

 2. Rodzice/opiekunowie prawni, którzy chcą przeprowadzić zbiórkę publiczną na rzecz dziecka – podopiecznego, powinni zwrócić się z wypełnionym wnioskiem do Fundacji o wydanie zezwolenia na zbiórkę wraz z załącznikami określonymi we wniosku.

 3. Należy również dołączyć podpisane porozumienie określające zasady zbiórki publicznej na rzecz podopiecznego Fundacji Potrafię Pomóc.

 4. Zainteresowane osoby, które chcą przeprowadzić zbiórkę publiczną z ramienia Fundacji "Potrafię Pomóc" na rzecz podopiecznego, prosimy o kontakt z Biurem Fundacji:

  Biuro Fundacji

  e-mail: sekretariat@potrafiepomoc.org.pl
  tel.: +48 509 685 328

Dokumenty do pobrania

Porozumienie określające zasady zbiórki publicznej: pobierz
Lista wolontariuszy: pobierz

Zgłoszenie zbiórki na Siepomaga.pl

Za pośrednictwem Fundacji można również zgłosić zbiórkę na internetowym portalu siepomaga.pl. W celu zgłoszenia podopiecznego należy przygotować poniższe informacje:

 • imię i nazwisko potrzebującego,
 • data urodzenia,
 • opis sytuacji potrzebującego,
 • zdjęcie(a),
 • kwota, która będzie potrzebna,
 • kalkulację kosztów (kosztorys bądź proforma),
 • jeśli prowadzony jest blog lub strona podopiecznego prosimy podać link.

Komplet informacji należy przesłać na e-mail: sekretariat@potrafiepomoc.org.pl podając w tytule e-maila: Zgłoszenie na siepomaga.

Warunkiem przesłania powyższych informacji jest uprzednie wyrażenie zgody, zawarte we Wniosku o otwarcie subkonta, na udostępnienie Fundacji siepomaga.pl danych osobowych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku i opisu choroby podopiecznego.

Odwiedź stronę serwisu siępomaga.pl

Licytacja na Charytatywni Allegro

Istnieje możliwość wystawienia przedmiotu na licytację za pośrednictwem serwisu Charytatywni Allegro, aby pozyskać dodatkowe fundusze na leczenie i rehabilitację podopiecznego. Fundacja jest zarejestrowana w serwisie charytatywni.allegro.pl i na wniosek podopiecznego lub osób go reprezentujących może założyć cel charytatywny dla podopiecznego, na rzecz którego będą odbywały się aukcje internetowe. Zebrane w ten sposób za pośrednictwem serwisu środki są rachowane na subkoncie po ich przekazaniu do Fundacji według zasad wynikających z regulaminu serwisu.

Warunkiem koniecznym przeprowadzenia aukcji internetowych na rzecz podopiecznego jest zapoznanie się podopiecznego lub osób reprezentujących go z regulaminem serwisu charytatywni.allegro.pl. Następnie należy przekazać do biura Fundacji osobiście lub przesłać wymagane dokumenty na adres e-mail: marketing@potrafiepomoc.org.pl wraz z pisemnym oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią regulaminu.

Osoby zainteresowane przeprowadzeniem aukcji internetowych prosimy o kontakt e-mail: marketing@potrafiepomoc.org.pl podając w tytule: Licytacja Allegro.

Sprawdź serwis do prowadzenia aukcji i licytacji charytatywnych na Charytatywni Allegro.pl