Przejdź do strony kontakt
Przejdź do menu
Cookies - zasady używania

Ta strona używa plików Cookies. Mają Państwo możliwość wyboru czy odwiedziny na stronie są uwzględniane w danych statystycznych czy nie. Niniejsza strona zbiera dane statystyczne analityczne i marketingowe.

Zmień ustawienia plików cookies  aby dostosować zgody lub kliknij w przycisk "Akceptuj wszsytkie" aby zaakceptować wszsytkie zgody.

Zapraszamy na półkolonie integracyjne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami z Ukrainy 2023 r.

Data publikacji wpisu: 29 czerwca 2023
Grupa radosnych dzieci na zewnątrz w słoneczny letni dzień.

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież z Ukrainy z niepełnosprawnościami mieszkające we Wrocławiu, których rodzice pozostają czynni zawodowo na półkolonie.

Projekt organizowany jest przez Fundację Potrafię Pomóc na rzecz dzieci niepełnosprawnych z Ukrainy i Polski, w ramach realizacji zadania publicznego powierzonego przez Urząd Miasta Wrocław przy wsparciu UNICEF. Udział dziecka w półkoloniach jest bezpłatny! Ilość miejsc jest ograniczona. Dzieci zostaną podzielone na grupy dostosowane do ich możliwości funkcjonalnych i rozwojowych. Zapewniamy wysokospecjalistyczną opiekę w obiekcie dostosowanym dla osób z niepełnosprawnościami, wyspecjalizowaną kadrę opiekunów i terapeutów.

Informacje organizacyjne

  • Terminy turnusów

Półkolonie odbędą się w cyklu dwóch zaplanowanych turnusów.

I turnus: 03 – 14.07.2023 w godz. 08:00 – 16:00

II turnus: 17 – 28.07.2023 w godz. 08:00 – 16:00

  • Miejsce

Zajęcia odbywać się będą na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjnego dla Wyjątkowych Dzieci przy ul. Horbaczewskiego 24 we Wrocławiu.

  • Ilość miejsc

Na każdym turnusie mamy przygotowane 30 miejsc dla uczestników.

Kryteria udziału

  • Orzeczenie o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności.
  • Zakres wiekowy uczestnika półkolonii to od 9 roku życia do 19 roku życia.

Komisja kwalifikacyjna decyduje o zakwalifikowaniu się uczestnika na kolonie. Rozpatrzenie wniosków na I turnus - 1 lipca, II turnus - 14 lipca (informacje o zakwalifikowaniu lub braku zakwalifikowania zainteresowani otrzymają mailem).

Rekrutacja

Rekrutacja prowadzona jest w biurze Fundacji Potrafię Pomóc, ul. Horbaczewskiego 24 we Wrocławiu na podstawie złożonych kart kwalifikacyjnych oraz wymaganych dokumentów. Rekrutacja na pierwszy i drugi termin półkolonii trwa do wyczerpania wolnych miejsc.

Zgłoszenia przyjmujemy mailowo: sekretariat@potrafiepomoc.org.pl.

Informacje o projekcie

Oferta realizowana z zadania publicznego w zakresie pomocy określonej uchwałą Rady Miejskiej Wrocław LI/1324/22 z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, który w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa przybyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i przebywają na terenie Wrocławia, przy wsparciu z projektu UNICEF.

Dokumenty do pobrania - KARTA KWALIFIKACYJNA
NA WAKACYJNE PÓŁKOLONIE DLA WROCŁAWSKICH DZIECI I MŁODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 2023

Wersja UA


Запрошуємо до інтеграційних денних таборів для дітей та молоді з обмеженими можливостями з України у 2023 році


Щиро запрошуємо дітей та молодь з України з обмеженими можливостями, які проживають у Вроцлаві та чиї батьки продовжують професійну діяльність, до літніх денних таборів.

Проєкт організований Фондом «Potrafię Pomóc» для дітей інвалідністю з України та Польщі в рамках реалізації громадського завдання, дорученого мерією Вроцлава за підтримки ЮНІСЕФ. Участь у літньому таборі безкоштовна! Кількість місць обмежена. Діти будуть поділені на групи відповідно до їхніх функціональних можливостей та можливостей розвитку. Ми надаємо спеціалізований догляд у закладі, пристосованому для людей з інвалідністю, спеціалізований штат доглядачів та терапевтів.

Організаційна інформація

  • Дати проведення таборів

Табори проходитимуть в термінах

03 – 14.07.2023, з 08:00 до 16:00

17 – 28.07.2023, з 08:00 до 16:00

  • Місце

Заняття проходитимуть у Реабілітаційно-освітньому центрі для дітей з особливими потребами (ul. Horbaczewskiego 24) у Вроцлаві.

  • Кількість місць

Ми підготували 30 місць для учасників на кожен термін.

Критерії участі

  • Довідка про інвалідність/група інвалідності.
  • Вікова категорія учасників табору – від 9 до 19 років.

Кваліфікаційна комісія приймає рішення про допущення учасника до літніх денних таборів. Розгляд заявок на 1-й термін – 1 липня, 2-й термін – 14 липня (інформація про відбір або невідбір буде надіслана електронною поштою).

Реєстрація

Набір учасників здійснюється в офісі фонду «Potrafię Pomóc» (ul. Horbaczewskiego 24) у Вроцлаві на підставі поданих кваліфікаційних карток та необхідних документів. Набір на перший та другий термін табору триває до вичерпання вакантних місць.

Заявки приймаємо на електронну адресу: sekretariat@potrafiepomoc.org.pl.

Інформація про проєкт

Пропозиція здійснюється в рамках громадського завдання в обсязі допомоги, визначеному резолюцією Вроцлавської міської ради LI/1324/22 від 24 березня 2022 року про обсяги допомоги громадянам України, які прибули на територію Республіки Польща у зв’язку з бойовими діями, що ведуться в цій країні та перебувають у Вроцлаві за підтримки проєкту ЮНІСЕФ.

Документи для завантаження - КВАЛІФІКАЦІЙНА КАРТА
ДО ЛІТНІХ ДЕННИХ ТАБОРІВ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ З ІНВАЛІДНІСТЮ У ВРОЦЛАВІ 2023