Przejdź do strony kontakt
Przejdź do menu
Cookies - zasady używania

Ta strona używa plików Cookies. Mają Państwo możliwość wyboru czy odwiedziny na stronie są uwzględniane w danych statystycznych czy nie. Niniejsza strona zbiera dane statystyczne analityczne i marketingowe.

Zmień ustawienia plików cookies  aby dostosować zgody lub kliknij w przycisk "Akceptuj wszsytkie" aby zaakceptować wszsytkie zgody.

ABC wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin

Zapraszamy

 • „ABC wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin” to projekt skierowany do rodzin osób z niepełnosprawnością oraz osób z niepełnosprawnością posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
 • Kompleksowym wsparciem terapeutycznym może zostać objętych aż do 20 rodzin oraz 30 osób z niepełnosprawnością. Uczestnikami tego programu wsparcia mogą być objęci mieszkańcy Dolnego Śląska pochodzący z powiatów: wrocławskiego, trzebnickiego, oleśnickiego, oławskiego oraz m. Wrocławia.

Jak się zgłosić do programu

Projekt zakończony

Biuro Realizacji Projektów
tel.: +48 603 388 811
e-mail: abc@potrafiepomoc.org

 

symbol litery A
symbol litery B
symbol litery C

PROGRAM WSPARCIA A

Przeznaczony dla 20 Rodzin Osób z Niepełnosprawnością (w tym dla 10 rodzin wraz z Osobą z Niepełnosprawnością).

ZAPEWNIAMY

 • Indywidualne sesje ze specjalistami: psychologiem, seksuologiem, terapeutą zajęciowym, fizjoterapeutą, Reha-managerem.
 • Spotkania warsztatowe z dietetykiem klinicznym.
 • Warsztaty “‘Rodzina bez Barier” poruszające m.in. tematy seksualności i potrzeb Osób z Niepełnosprawnością. Poruszymy sferę emocji, otwartej komunikacji i umiejętności wyrażania trudnych emocji towarzyszących w pokonywaniu barier fizycznych i mentalnych dnia codziennego.
 • Wychodząc naprzeciw oczekiwań naszych beneficjentów oferujemy wsparcie stacjonarne, teleporady, konsultacje online.

Zajęcia odbywać się będą w dwóch placówkach: Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznym im. Bartłomieja Skrzyńskiego przy ulicy Horbaczewskiego 24 we Wrocławiu ,oraz w placówce przy ulicy Budziszyńskiej 96a.

PROGRAM WSPARCIA BC

Przeznaczony dla 30 Osób z orzeczoną niepełnosprawnością

ZAPEWNIAMY

 • Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, doradztwa na temat przysługujących uprawnień, ulg, dostępnych usług dla Osób z Niepełnosprawnością  oraz odpowiedniego doboru sprzętu rehabilitacyjnego.
 • Prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć z Psychologiem, Terapeutą Zajęciowym, Fizjoterapeutą , Reha-Menagerem,  które mają na celu nabywanie rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania Osób z Niepełnosprawnością.
 • To projekt, który jest odpowiedzią na realne potrzeby Osób z Niepełnosprawnościami do stwarzania poczucia sprawczości odpowiedzialności za realizację własnych potrzeb, do bycia samodzielnym.
symbol litery B
symbol litery C

Najczęściej zadawane pytania

Czy możliwy jest udział w obu częściach projektu?

Tak, osoby zainteresowane udziałem w części „A” oraz „BC” w karcie zgłoszeniowej części „A” muszą wypisać dane rodzica/opiekuna prawnego.
Osoby, które są zainteresowane udziałem w części „BC” projektu proszone są o wpisanie danych Osoby z Orzeczeniem o Niepełnosprawności.

Dlaczego dokumenty muszą być złożone w formie papierowej?

Tak, ponieważ oryginalne dokumenty w formie papierowej są niezbędne do dokumentacji projektowej.

Do kiedy trwa projekt?

Realizacja części terapeutycznej zaplanowana jest do końca października 2021.

Czy jeśli biorę udział w obu częściach projektu muszę dostarczyć dwa komplety dokumentów?

Tak do każdej części projektu należy dostarczyć osobny komplet dokumentów w tym kopię orzeczenia o niepełnosprawności.

Informacje o projekcie

Projekt “ABC wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin” współfinansowany jest ze środków PFRON.
Projekt realizowany jest przez Fundację „Potrafię Pomóc” w ramach kampanii promocyjnej Dolnego Śląska „Nie ma barier Dolny Śląsk”

 • całkowity koszt realizacji projektu: 102 105,00 PLN
 • dofinansowanie z PFRON: 99 360,00 PLN
 • udział własny fundacji: 2 745,00 PLN
 • liczba uczestników: 50 osób
 • sumaryczna liczba godzin terapii: 783
 • ilość terapii/poradnictwa: 6