Przejdź do strony kontakt
Przejdź do menu
Cookies - zasady używania

Ta strona używa plików Cookies. Mają Państwo możliwość wyboru czy odwiedziny na stronie są uwzględniane w danych statystycznych czy nie. Niniejsza strona zbiera dane statystyczne analityczne i marketingowe.

Zmień ustawienia plików cookies  aby dostosować zgody lub kliknij w przycisk "Akceptuj wszsytkie" aby zaakceptować wszsytkie zgody.

Interdyscyplinarna pomoc dla samodzielności (01.01.2021-31.03.2022)

Zapraszamy

Do udziału w bezpłatnych zajęciach w ramach projektu „Interdyscyplinarna pomoc dla samodzielności” – współfinansowanego ze środków PFRON

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększanie samodzielności osób z niepełnosprawnościami objętych działaniami projektu, poprzez zastosowanie ciągłych, kompleksowych i adekwatnych do wieku, stanu zdrowia i poziomu funkcjonowania form wsparcia projektowych przydzielanych na podstawie indywidualnie zdiagnozowanych potrzeb.

Informacje o projekcie

Projekt “Interdyscyplinarna pomoc dla samodzielności” współfinansowany jest ze środków PFRON

 • całkowity koszt realizacji projektu: 817 337,19 PLN
 • dofinansowanie z PFRON: 773 942,19 PLN
 • udział własny fundacji: 43 395,00 PLN
 • liczba uczestników: 180 osób
 • sumaryczna liczba godzin terapii:  18 213,75 godzin
 • ilość terapii/poradnictwa: 13

Rekrutacja krok po kroku

Krok 1

Zapisy odbywają się poprzez Kwestionariusz nr 1 w formie on-line:
Wypełnij Kwestionariusz Numer 1:  Kliknij tutaj

Lub osobiście, w formie papierowej w Biurze projektów, w siedzibie Fundacji „Potrafię Pomóc” przy ul. Horbaczewskiego 24 we Wrocławiu, piętro II. Kwestionariusz zgłoszeniowy będzie przyjmowany od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Wypełnij formularz

Krok 2

Po zakwalifikowaniu się do projektu Koordynator umawia Cię na pierwszą wizytę diagnostyczną. Konsultacja może być stacjonarna w Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznym Chorób Rzadkich im. Bartłomieja Skrzyńskiego lub on-line za pośrednictwem platformy Zoom.

Sprawdź jak trafić do Centrum: Kliknij tutaj

Krok 3

Jeśli Twoja pierwsza wizyta odbędzie się stacjonarnie w Centrum, to prosimy o przygotowanie i dostarczenie poniższej dokumentacji. Jeśli konsultacja zaplanowana zostanie w formie online (platforma Zoom), to prosimy o przesłanie dokumentów pocztą lub osobiste dostarczenie do Biura Projektów (Fundacja “Potrafię Pomóc”, ul. Horbaczewskiego 24, 54-130 Wrocław). 

Potrzebne dokumenty

 1. Wypełniony Kwestionariusz zgłoszeniowy nr 2
 2. Podpisane Oświadczenie o zamieszkaniu
 3. Podpisany Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
 4. Podpisaną Klauzulę Informacyjną RODO nr 1
 5. Podpisaną Klauzulą Informacyjną RODO nr 2
 6. Ksero orzeczenia o niepełnosprawności
 7. Dokumentację choroby i zaleceń (do zapoznania się przez terapeutę, prosimy nie dostarczać kserokopii tej dokumentacji).
 8. Zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do udziału w projekcie (stosowania wymienionych metod terapeutycznych w pkt. II, podpunkt 12 regulaminu).

Krok 4

Terapeuta ustali z Tobą indywidualny plan terapeutyczny i zaplanuje harmonogram spotkań.

Kto może skorzystać z projektu

 • Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności z terenu województwa dolnośląskiego (powiaty: jaworski, Legnica, legnicki, milicki, oleśnicki, oławski, polkowicki, strzeliński, średzki, świdnicki, trzebnicki, wałbrzyski, wołowski, Wrocław, wrocławski).
 • Działaniami objęte będą dzieci, młodzież posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub posiadający orzeczenie równoważne.
 • Do projektu będą kwalifikowane osoby z: schorzeniem narządu ruchu, schorzeniem narządu wzroku, schorzeniem narządu słuchu, chorobami psychicznymi, upośledzeniem umysłowym, niepełnosprawnością sprzężoną, autyzmem, innymi.

Harmonogram realizacji projektu:

 1. Prowadzenie rekrutacji Beneficjentów Ostatecznych projektu (01.05.2021-31.03.2022)
 2. Opracowywanie IPD (01.05.2021-31.03.2022)
 3. Aktualizacja IPD (01.05.2021-31.03.2022)
 4. Prowadzenie indywidualnych zajęć terapeutycznych (01.05.2021-31.03.2022)
 5. Prowadzenie grupowych zajęć terapeutycznych (01.08.2021-31.03.2022)
 6. Prowadzenie indywidualnego poradnictwa społeczno-prawnego (01.05.2021-31.03.2022)
 7. Prowadzenie indywidualnych treningów w Mieszkaniu Treningowym (01.05.2021-31.03.2022)
 8. Prowadzenie indywidualnego poradnictwa rehamanagera (01.05.2021-31.03.2022)

Usługi terapeutyczne wchodzące w zakres projektu

 • Fizjoterapia ogólna
 • Terapia integracji sensorycznej
 • Terapia NDT-Bobath
 • Terapia ręki
 • Terapia widzenia – optometria
 • Terapia Vojty
 • Logopedia
 • Mieszkanie treningowe (Terapia zajęciowa)
 • Psychologia
 • RehaManager
 • Sala Doświadczania Świata – Snoezelen

Poznaj Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne Chorób Rzadkich

pokój do prowadzenia terapii

Poznaj założenia poszczególnych metod terapeutycznych i dowiedz się, na czym one polegają.

Więcejo metaodach terapeutycznych

Chcesz poznać kadrę terapeutyczną – odwiedź stronę Centrum.

Strona Centrumdiagnostyczno terapeutycznym chorób rzadkich
kolorowy pokój z zabawkami
kolorowy korytarz z pomalowanymi ścianami