Przejdź do strony kontakt
Przejdź do menu
Cookies - zasady używania

Ta strona używa plików Cookies. Mają Państwo możliwość wyboru czy odwiedziny na stronie są uwzględniane w danych statystycznych czy nie. Niniejsza strona zbiera dane statystyczne analityczne i marketingowe.

Zmień ustawienia plików cookies  aby dostosować zgody lub kliknij w przycisk "Akceptuj wszsytkie" aby zaakceptować wszsytkie zgody.

Warsztaty wchodze w role

Warsztaty „Wchodzę w rolę”

Idea

Warsztaty „Wchodzę w rolę” mają na celu ukazanie dzieciom w wieku przedszkolnym i szkolnym świata z perspektywy dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnością. W trakcie zajęć dzieci poznają bariery, z którymi na co dzień mierzą się ich rówieśnicy ze szczególnymi potrzebami.

 Pomysłodawcą i organizatorem zajęć jest Fundacja "Potrafię Pomóc". Warsztaty są bezpłatne dzięki współfinansowaniu ze środków PFRON będących w dyspozycji Urzędu Miasta Wrocławia – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach projektu “Wrocław bez Barier”.

 

Edycja 2022

Przeprowadziliśmy zajęcia warsztatowe w ponad 20 wrocławskich szkołach.
Zajęcia pozwalają uczestnikom nie tylko dowiedzieć się,  jak i kiedy pomagać oraz czego robić nie należy, ale też samodzielnie wcielają się w role osób z niepełnosprawnościami i „na własnej skórze” doświadczają trudności, z którymi stykają się ich rówieśnicy.

Zobacz listę szkół biorących udział w projekcie:
Warsztaty wchodzę w rolę edycja 2022 (PDF, 336 KB )
Broszura informacyjna o warsztatach (PDF, 665 KB)

 

 

 

grupa dzieci przedszkolbnych w tym dziecko na wózku inwalidzkim
grupa dzieci niektóre dzieci chodzą o kulach

Praktyka


Warsztaty „Wchodzę w rolę” to przedstawianie aktywności opierających się na symulacjach codziennych sytuacji, w których żyją dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Podczas warsztatów dzieci mogą przećwiczyć m.in. poruszanie się na wózku, chodzenie o kulach lub przy użyciu specjalnych gogli zobaczyć świat dzieci z różnymi wadami wzroku. Prowadzący instruują i równolegle uzupełniają ich wiedzę merytoryczną, uwrażliwiając na drugiego człowieka żyjącego z niepełnosprawnością.
Terapeuci podczas warsztatów wykorzystują specjalistyczny sprzęt, m.in. wózki, kule, laski, gogle imitujące różne wady wzroku, balkoniki, słuchawki wygłuszające otoczenie czy bandaże służące np. do obwiązywania i wyłączania jednej kończyny, tak, aby zasymulować np. amputację.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów, m.in. przez terapeutę zajęciowego, fizjoterapeutę, pedagoga specjalnego.

Forma
Grupowa, indywidualna

Korzyści z udziału w warsztatach

Jak zgłosić placówkę do udziału w warsztatach

symbol serca i uścisku dłoni

 

  • Rozbudzanie empatii dziecka w kontakcie z osobami z różnymi niepełnosprawnościami.
  • Nabycie wiedzy merytorycznej i praktycznej „jak funkcjonuje osoba z niepełnosprawnością w życiu codziennym”.
  • Zrozumienie potrzeb i utrudnień osób żyjących z niepełnosprawnościami.
  • Rozwój kompetencji społecznych.
  • Nauka pomocy osobie z różnymi niepełnosprawnościami.
symbol notatnika


Placówki z Wrocławia zgłoszenia mogą przysyłać na adres e-mail: sekretariat@potrafiepomoc.org.pl
lub dzwoniąc pod numer: +48 509 685 328

Współfinansowanie projektu

Minione edycje

2019

W cyklu zajęć udział wzięło aż 2 i pół tysiąca dzieci z wrocławskich szkół. W warsztatach wzięły już udział dzieci m.in.: ze Szkoły Podstawowej Nr 63, Przedszkola nr 99, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8, Szkoły Podstawowej nr 95, Publicznego Przedszkola Marco Polo, Przedszkola nr 25, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9, Przedszkola Niepublicznego Bajka, Szkoły Podstawowej nr 12, Przedszkola nr 79.  9 września 2019 r. Cykl warsztatów “Wchodzę w rolę” dla 2500 dzieci, odbył się także w województwie podkarpackim. Zajęcia zorganizowała Fundacja Potrafię Pomóc w Rzeszowie, przy wsparciu C&A Foundation.


2018

W 2018 roku dzięki grantowi z Fundacji C&A rozpoczęliśmy II edycję projektu dla dzieci ze szkół i przedszkoli z Dolnego Śląska.

2017

Pierwsza, pilotażowa edycja projektu „Wchodzę w rolę” odbyła się 2017 roku dzięki współfinansowaniu ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.