Przejdź do strony kontakt
Przejdź do menu
Cookies - zasady używania

Ta strona używa plików Cookies. Mają Państwo możliwość wyboru czy odwiedziny na stronie są uwzględniane w danych statystycznych czy nie. Niniejsza strona zbiera dane statystyczne analityczne i marketingowe.

Zmień ustawienia plików cookies  aby dostosować zgody lub kliknij w przycisk "Akceptuj wszsytkie" aby zaakceptować wszsytkie zgody.

Wsparcie Asystenckie na terenie Subregionu Wrocławskiego (2022-2023)

Opis projektu

Fundacja "Potrafię Pomóc" realizuje projekt „Wsparcie Asystenckie na terenie Subregionu Wrocławskiego".

Czas trwania projektu

Projekt realizowany jest od 01.04.2022 r. do 31.12.2023 r.

Kto może skorzystać ze wsparcia

Z oferowanego wsparcia i pakietu usług asystenckich mogą skorzystać:

  1. Osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności: lekkim, umiarkowanym, znacznym;
  2. Osoby zamieszkujące obszary miejskie: miejscowości do 10 tysięcy mieszkańców, które do tej pory nie korzystały z usług Asystenta;
  3. Mieszkańcy: Wrocławia, powiatu wrocławskiego, oleśnickiego, oławskiego, średzkiego.

Jaki zakres wsparcia oferujemy

Zakres usług asystenta obejmuje m.in.:

  • pomoc i towarzyszenie uczestnikowi projektu podczas wyjść, powrotów czy dojazdów do wybranego miejsca np. pracy, szkoły*, placówki medycznej czy wizyty w banku. Asystent może być również obecny podczas zaplanowanych wydarzeń kulturalnych np. wyjście do teatru, kina,
  • asystę podczas robienia zakupów, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika przy ich realizacji,
  • wsparcie w załatwianiu spraw urzędowych,
  • pomoc przy nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
  • asystę w wykonywaniu czynności dnia codziennego.

Powyższy zakres pomocy jest bezpłatny i może być realizowany przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 6.00 do 22.00.

Jak się zgłosić do programu

Biuro Fundacji

e-mail: sekretariat@potrafiepomoc.org.pl
tel.: +48 509 685 328

Finansowanie projektu

Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego.